Atık Taşıma Aracı Lisansı ve Firma Lisansı

Image

20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği kapsamında; tehlikeli olarak ifade edilen atıkları taşımak isteyen kuruluşların, hem firmaları için hem de atıkları taşıyacakları her bir araç için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Atık Taşıma Aracı Lisans Belgesi ve Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi alması zorunludur. 

Atık taşıma firma lisansı başvurusunda genel hatlarıyla istenen belgeler şunlardır; 

a) Firma genel bilgileri,

b) Sürücü bilgi ve belgeleri,

c) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi,

e) Mali Sorumluluk Sigortası.

f)  ATSS (Araç Takip Servis Sağlayıcısı) ile yapılan sözleşme.

g) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.

Araç lisansı başvurusunda genel hatlarıyla istenen belgeler şunlardır; 

a)Firma genel bilgileri

b) Araç ruhsatı.

c) Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre atık kodları listesi.

d) Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre atıkların tehlikelilik özellikleri.

e) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

f) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.

g) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.

h) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.

ı) Mali Sorumluluk Sigortası.

j) TSE'den alınacak araç uygunluk belgesi. 

Kaplan Mimarlık olarak; hem TSE hem de İl Çevre Müdürlüğü atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı tüm süreçlerini yöneterek, gerekli başvurularınetkin şekilde takibini yaparak  lisans alım işlemlerini en kısa süre zarfında gerçekleştirmekteyiz.

Hizmetlerimiz

 • ÇED Görüşü / Raporu Hizmetleri

  ÇED Görüşü / Raporu Hizmetleri

  Çed Nedir? Çed Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğinin kısaltılmış halidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği 25.11.2014 tarihinde 29186 sayılı resmi gazete ile y&uum...

 • GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek 1 listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. ...

 • Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticar...

KAPLAN MiMARLIK