Atık Taşıma Aracı Lisansı ve Firma Lisansı

Image

20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği kapsamında; tehlikeli olarak ifade edilen atıkları taşımak isteyen kuruluşların, hem firmaları için hem de atıkları taşıyacakları her bir araç için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Atık Taşıma Aracı Lisans Belgesi ve Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi alması zorunludur. 

Atık taşıma firma lisansı başvurusunda genel hatlarıyla istenen belgeler şunlardır; 

a) Firma genel bilgileri,

b) Sürücü bilgi ve belgeleri,

c) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

d) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi,

e) Mali Sorumluluk Sigortası.

f)  ATSS (Araç Takip Servis Sağlayıcısı) ile yapılan sözleşme.

g) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.

Araç lisansı başvurusunda genel hatlarıyla istenen belgeler şunlardır; 

a)Firma genel bilgileri

b) Araç ruhsatı.

c) Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre atık kodları listesi.

d) Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre atıkların tehlikelilik özellikleri.

e) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

f) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.

g) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.

h) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.

ı) Mali Sorumluluk Sigortası.

j) TSE'den alınacak araç uygunluk belgesi. 

Kaplan Mimarlık olarak; hem TSE hem de İl Çevre Müdürlüğü atık taşıma firma lisansı ve atık taşıma araç lisansı tüm süreçlerini yöneterek, gerekli başvurularınetkin şekilde takibini yaparak  lisans alım işlemlerini en kısa süre zarfında gerçekleştirmekteyiz.

Hizmetlerimiz

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

  10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre yönetmelik kapsamında yer ...

 • Kapasite Raporu

  Kapasite Raporu

  KAPASİTE RAPORU TANIMI Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojiler...

 • Deşarj İzin Belgesi (DİB)

  Deşarj İzin Belgesi (DİB)

  Atıksu Deşarjı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Atıksu; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar s...

KAPLAN MiMARLIK