İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

Image

10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre yönetmelik kapsamında yer alan tüm işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı (GSM Ruhsatı) almaları gerekmektedir.

Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni ifade eder.

Gayri Sıhhi Müesseseler, ilgili yönetmelik kapsamında 1.sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf olarak 3 farklı sınıfa ayrılırlar. İşletmelerin bulundukları konumlara ve tabi oldukları sınıfa göre; Organize Sanayi bölgelerinden, Belediyelerden yada Özel İdare Müdürlüklerinden GSM Ruhsatı alınabilmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (GSM Ruhsatı) düzenlenebilmesi için firmaların bazı evraklar istenmektedir. Bu evraklar, firmanızın yaptığı iş ve teknoloji seçimine göre değişiklik gösterebilir.Genel hatlarıyla evraklar söyledir;

1) Başvuru formu,

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, 

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

4) Sorumlu müdür sözleşmesi,

5) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi.

6) ÇED Raporu/Görüşü

7) Açılma izni raporu.

8) Deşarj izin belghesi (DİB)

Kaplan Çevre Danışmanlık olarak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) düzenlenmesi sürecindeki her safhada hizmet vermekteyiz. Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer kurumlarda yürütülmesi gereken tüm işlemleri belge hazırlıkları ve takibini yapmaktayız.

Hizmetlerimiz

KAPLAN ÇEVRE DANIŞMANLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara