İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

Image

10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre yönetmelik kapsamında yer alan tüm işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı (GSM Ruhsatı) almaları gerekmektedir.

Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni ifade eder.

Gayri Sıhhi Müesseseler, ilgili yönetmelik kapsamında 1.sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf olarak 3 farklı sınıfa ayrılırlar. İşletmelerin bulundukları konumlara ve tabi oldukları sınıfa göre; Organize Sanayi bölgelerinden, Belediyelerden yada Özel İdare Müdürlüklerinden GSM Ruhsatı alınabilmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (GSM Ruhsatı) düzenlenebilmesi için firmaların bazı evraklar istenmektedir. Bu evraklar, firmanızın yaptığı iş ve teknoloji seçimine göre değişiklik gösterebilir.Genel hatlarıyla evraklar söyledir;

1) Başvuru formu,

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, 

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

4) Sorumlu müdür sözleşmesi,

5) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi.

6) ÇED Raporu/Görüşü

7) Açılma izni raporu.

8) Deşarj izin belghesi (DİB)

Kaplan Mimarlık olarak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) düzenlenmesi sürecindeki her safhada hizmet vermekteyiz. Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer kurumlarda yürütülmesi gereken tüm işlemleri belge hazırlıkları ve takibini yapmaktayız.

Hizmetlerimiz

 • GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek 1 listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. ...

 • Kapasite Raporu

  Kapasite Raporu

  KAPASİTE RAPORU TANIMI Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojiler...

 • Atık Taşıma Aracı Lisansı ve Firma Lisansı

  Atık Taşıma Aracı Lisansı ve Firma Lisansı

  20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği kapsamında; tehlikeli olarak ifade edilen atıkları taşımak isteyen kuruluşların, hem firmaları için h...

KAPLAN MiMARLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara