Çevre Danışmanlık Hizmeti

Image

Çevre Danışmanlık Hizmetleri, çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı olan işletme, sanayi kuruluşu ve tesislerin faaliyetlerinde mevzuatlara uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi ve varsa ek yaptırım hareketlerinin belirlenmesi amacı ile Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılmaktadır.

Kaplan Mimarlık, çevre ile etkileşimi olan firmaların Ülkemizdeki çevre politikalarına uygun olarak ilgili Bakanlığın izni ile çevre denetimlerini gerçekleştiren Yetkilendirilmiş Profesyonel Bir Çevre Danışmanlık Firmasıdır.

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimizden yararlanan firmalarımızın öncelikle;

 • Çevre mevzuatına uygun olarak faaliyetlerin düzenlenmesi ve devam etmeleri sağlanır.
 • Mevzuatın gerektirdiği kurallara uygun davranıp davranmadığını denetlenir.
 • Faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve bu faaliyetler neticesinde mevzuata aykırılık var ise gerekli yaptırımların uygulanması sağlanır.

Yeni kurulacak veya mevcutta faaliyetlerine devam eden işletmelerin,

 • Çevre ile etkileşimlerinde oluşabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi,
 • Olumsuz durumlarda etkilerinin önlenmesi ya da en aza indirilmesi,
 • Tesis/İşletme yer ve teknoloji alternatiflerin seçilmesinde,
 • Gerekli izin, analiz ve danışmanlık hizmetlerinde,
 • Uzman ekibi ile ayrıntılı rapor ve görüşlerini bildirmektedir.

Firmanız adına yapılan tüm çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaştırılması, takip edilmesi de yine sizin adınıza Kaplan Mimarlık tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda Kaplan Mimarlık Danışmanlık İşletmenizin ihtiyaç duyduğu,

 • Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ÇED Raporu ve Danışmanlığı
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Danışmanlığı
 • Sıfır Atık Danışmanlığı
 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı
 • Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Lisansı/Firma Lisansı
 • Çevre Eğitimi Hizmetleri

Çevre Yönetimi (Danışmanlık) Hizmetleri

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması,
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,
 • Geçici Faaliyet Belgelerinin Alınması,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,
 • Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması,
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 • Çevre Durum Raporlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının ve Özendirici Faaliyetlerin Yapılması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,
 • Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması,
 • Kütle Denge Tablolarının Doldurulması
 • Tesis Yetkililerine Yönelik Eğitim Çalışmaları,
 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması,
 • Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma,
 • Yasal Şartlar Tablolarının Hazırlanması,
 • Atık Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri, Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmeti,
 • Atık Organizasyonu Çalışmaları,
 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Hazırlama,
 • Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması,

Yukarıda ismi geçen tüm hizmetleri yönelik, danışmanlık, evrak hazırlama, iş takibi, resmi daireler ile temaslar, takip, sonlandırma ve destek gibi tüm çalışmaları işletmeniz adına uzman ekibimiz ile yönetilir.

Çevre için, saygı ,sorumluluk ve farkındalık ilkesi ile, yerel değil küresel “Çevre Etiğini” kabul etmiştir ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Çünkü yaşanabilir tek bir Dünyamız var!

Sizde profesyonel iş çözümlerimizden yararlanabilirsiniz, çözüm ortağımız olmak için bize ulaşın...

Kaplan Mimarlık

Hizmetlerimiz

 • Deşarj İzin Belgesi (DİB)

  Deşarj İzin Belgesi (DİB)

  Atıksu Deşarjı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Atıksu; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar s...

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı)

  10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre yönetmelik kapsamında yer ...

 • Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticar...

KAPLAN MiMARLIK