GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

Image

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek 1 listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise yurt içinde piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınacaktır.

Tedarikçiler GEKAP kapsamında yükümlülük taşımayacaktır.

Yurt dışından direkt olarak alınan malzemelerin ambalajları ile yine yurt dışından ithal edilen Ek 1 listesindeki ürünler GEKAP kapsamında beyannameye dahil edilecektir.

İthalatta; yükümlülük ithalat tarihi itibariyle başlayacaktır.

Yurt içinde ürünün ambalajlanıp piyasaya arz edildiği tarih itibariyle yükümlülük başlayacaktır.

Boş ambalajlar GEKAP kapsamında değildir. GEKAP yükümlülüğü boş ambalajlara ürünün doldurulup piyasaya sürülmesi ile başlar.

Her yıl Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bildirimleri gerçekleştirilen Ek 5 – B2 statüsündeki ambalaj için belgelendirme yapılmazken, GEKAP uygulamalarında Ek 5-B1 ve Ek 5-B2 ayırımı söz konusu olmayacaktır. Örn; yurt dışından direkt olarak ithal edilerek ve/veya yurt içinden alınarak üretimde vb. kullanılan kimyasallara, yağ vb. ait ambalajlar Ek5- B2 kapsamında olup, GEKAP beyannamesine dahil edilecektir.

Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesinde belirtilen ve geri kazanım katılım payı tahsil edilecek ürünlerin sadece Lastik, Akümülatör, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, Pil, ilaç için birincil ambalajları için (şişe, bidon, teneke kutu, kağıt, karton koli veya plastik sarmalı/kaplaması gibi) beyan edilip geri kazanım katım payı ödenmeyecektir.

İçeceklerin şişe ve kutuları ile bunların mantar, kapak, tıpa ve etiketleri birincil ambalaj tanımı için bütün olarak değerlendirilmektedir. Ancak beyannamede her malzeme türü için ayrı bildirimde bulunulur.

Elektrikli ve elektronik eşyanın katılım payı hesabında eşyanın net ağırlığı dikkate alınacaktır. Örneğin; elektrikli eşya için verilen koruyucu kılıf veya ürüne ait ambalaj ve kılavuz kataloğu gibi ürün ağırlığına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca Kanunun Ek-1 sayılı listede belirtilen bitkisel ve madeni yağların yine listede yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, Yönetmelik gereği hammadde olarak kullanılan ürünün beyanı yapılacak ancak geri kazanım katılım payı ödenmeyecektir.

Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için araç ile elektrikli ve elektronik eşyayı piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

Hiçbir şekilde piyasaya arz edilmeyen ve sürekli olarak kullanılan palet vb. ambalajlar GEKAP kapsamında değildir.

Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı aylık 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan piyasaya süren işletmelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyannamelerine esas veriler 2872 sayılı kapsamında tanımlanan çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanır.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarına yönelik beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ayrı bir sistem üzerinden ve yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir.

Kaplan Çevre Danışmanlık

Hizmetlerimiz

 • Çevre İzin Ve Lisansı

  Çevre İzin Ve Lisansı

  10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmek için Çev...

 • Atık Taşıma Aracı Lisansı ve Firma Lisansı

  Atık Taşıma Aracı Lisansı ve Firma Lisansı

  20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği kapsamında; tehlikeli olarak ifade edilen atıkları taşımak isteyen kuruluşların, hem firmaları için h...

 • Atık Yönetimi Danışmanlığı

  Atık Yönetimi Danışmanlığı

  Atık Yönetimi Nedir ? Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakın...

KAPLAN ÇEVRE DANIŞMANLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara