Sanayi Sicil Belgesi

Image

Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A ve Sansic C formu) Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulur.
 • Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B formu) Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İlk müracaatta ve her yıl verilmesi zorunludur.
 • Kapasite Raporu  Süresi geçerli ilgili Odaca onaylı olmalıdır.(Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmelerinin yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste vermeleri gerekmektedir)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Kuruluş ve değişiklik yapılmış ise ünvan değişikliğine ait gazete fotokopileri (Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesine gerek yoktur)
 • Kira Sözleşmesi Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin fotokopisi.

BELGENİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR

 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
 • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
 • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
 • Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

BELGE SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Belge ilk müracaatında verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.
 • İşletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
 • Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir.
 • Yukarıda belirtilmiş maddelere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanır.

BELGENİN YENİLENMESİ

Belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile  ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir. Yenileme işlemleri 2 yılda bir yapılır.

Kaplan Mimarlık olarak; gerekli başvuru, sürecin takibi ve işleyişiyle birlikte, belge temininin tüm süreçlerini yürütmekteyiz. 

Kaplan Mimarlık

Hizmetlerimiz

 • Çevre İzin Ve Lisansı

  Çevre İzin Ve Lisansı

  10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmek için Çev...

 • Çevre Eğitimi

  Çevre Eğitimi

  Çevre Eğitimi Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağla...

 • ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

  ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

  ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ISO 14001 çevre yönetim sistemi, çevresel konulara odaklanmış kalite sistem standardıdır. ISO 14001 çevre y&...

KAPLAN MiMARLIK