Çevre Eğitimi

Image

Çevre Eğitimi

Çevre eğitimi; toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması, çevre sorunlarının çözümünde görev alma olarak tanımlanmaktadır.

Çevre bilinci kişilik gelişimine paralel olarak çeşitli etkenlerin karşılıklı etkileşimi ile gelişerek etkilenmektedir. Çevre eğitiminin çok ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanabilmesi ve toplumun bütün kesiminin yapılacak olan çalışmalara katkı sunmasının sağlanması ile çevre eğitiminde yol alınabilir.

Yapılacak olan çevre eğitimi ve çevre bilincinin yerleşmesi ulusal programlarında; toplumun tüm katmanları için ayrı çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Her yaş grubu için ayrı ayrı ve etkili olarak hazırlanmış olan çevre eğitiminin verilmesi ile çevre bilincinin yerleşmesi sağlanabilir. Eğitim çalışmalarında, çalışma bölgelerindeki hedef kitlemiz; kamu kurum ve kuruluş çalışanları, konut sakinleri, ilk ve orta öğretim öğrencileri, iş yerleri, üretim alanları ve satış noktalarıdır.

Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi Eğitimi


Kaplan Çevre Danışmanlık olarak  Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi konularını içeren eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimler sayesinde  Çevre Bilincinin arttırılması, Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve atık azaltımı yönünden gelişim sağlamak hedeflenir.

Eğitim Konu Başlıkları;

Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramı,Çevre Kirliliği ve Sonuçları,Hava Kirliliği ve Kontrolü,Su Kirliliği ve Kontrolü,Toprak Kirliliği ve Kontrolü,Gürültü Kirliliği ve Kontrolü,İklim Değişikliği,Atık Minimizasyonu ve Atık Yönetimi,Kaynakta Ayrı Toplama,Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı.

Çevre Mevzuatı ve İdari Yaptırımlar Eğitimi

Kaplan Çevre Danışmanlık olarak Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında yönetim kadrosuna Çevre Mevzuatı ve İdari Yaptırımlar konularını içeren eğitimler düzenlenmektedir.  . Ülkemizde  çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmelere ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları;

Çevre ve Çevre Kirliliği Tanımları, Atık Minimizasyon ve Atık Yönetimi, Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı,Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Kapsamında Yükümlülükler ve Tesisin Uyumu ve Çevre Kanunu Uyarınca İdari Yaptırımlar.

 

Kaplan Çevre Danışmanlık
 

Hizmetlerimiz

 • GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Danışmanlığı

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP) 2872 Sayılı Çevre Kanunun Ek 1 listesinde yer alan; ürünler ile ambalajlardan 01.01.2020 tarihi itibariyle geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. ...

 • Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticar...

 • Çevre İzin Ve Lisansı

  Çevre İzin Ve Lisansı

  10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmek için Çev...

KAPLAN ÇEVRE DANIŞMANLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara