ÇED Görüşü / Raporu Hizmetleri

Image

Çed Nedir?

Çed Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğinin kısaltılmış halidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği 25.11.2014 tarihinde 29186 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Kalkınma projelerinin çevreye olan etkilerini tespit etmek için bir yöntemdir. Yürütülecek olan kamu ve özel sektör projelerinin çevresel etkilerini irdeleyen bir prosedürdür.

Amacı; yürütülmesi planlanan projenin çevreye etkilerini tespit etmektir. Çed görüşü ile çevrenin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek mümkün olmaktadır. Çevreye verilecek zararı durdurmak ya da önlemek mümkün hale gelmektedir. Yapılan inceleme ve araştırma sonuçları çed raporu olarak hazırlanmaktadır.

Çed Raporu 

Çevresel Etki Değerlendirmesi işlemleri sonucunda hazırlanan dosya çed raporu olarak adlandırılmaktadır. Yapılan tüm araştırmalar, hesaplama ve önlem önerileri raporda belirtilmektedir. Çed ve PTD(Proje Tanıtım Dosyası) Çevre Bakanlığı'ndan alınan Yeterlilik Belgesine sahip kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır.

Çed Kapsam Dışı (Muafiyet) 

Çed yönetmeliğinde Ek-1 ve Ek-2 listesi bulunmaktadır. Bu listede yer almayan işletmelerin çed kapsam dışı yazısı almaları zorunludur. İşletmenin çed kapsam dışı onayını alması için başvuru yapması gerekmektedir. Çed kapsam dışı başvuru evrakları genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir;

 • Dilekçe
 • Yapılan/Yapılacak faaliyete ait ayrıntılı proses özeti
 • Proje Alanı Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu veya Kiracı ise kira kontratı)
 • Vaziyet ve Yerleşim Planı
 • Kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı diğer belgeler (Varsa)

Kapasite Artışları ve Değerlendirme Şekilleri

Çed kapsam dışı yazısı olan işletmelerde kapasite artması halinde kapasite artışı değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ek-2 kapsamında olan işletmelerde kapasite artışı olması halinde yapılacak işlem;

Planlanmış olan artış Ek-2 listesinde belirtilen eşik değerin üstünde olabilir. Bu durumda işletenin mevcut kapasite doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası sunması gerekmektedir.

Planlanan artış ya da artışlar toplamı Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde olabilir. Bu durumda ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak ÇED raporu sunulması gerekmektedir.

Çed görüşü olumlu sonuçlanan işletmelerde kapasite artışı olabilir. Çed görüşü olumlu işletmeler Ek-1 de belirtilen işletmelerdir.

Planlanan artış ya da artışlar toplamı değerlendirilir. Sonuç ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde belirtilen eşik değer üzerinde olabilmektedir. Bu durumda sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak yine PTD hazırlatılıp sunulmalıdır.

Planlanan artış veya artışlar toplamı hesaplanır. ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde çıkabilir. Bu durumda sadece ÇED raporu hazırlatılmalıdır. Dosya hazırlama sürecinde kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınmalıdır.

ÇED RAPORU HAZIRLAMA

Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımdır.

Neden ÇED Raporu hazırlanır?

Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi v.s.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-I’ inde yer alan projeler için ÇED RAPORU Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

ÇED Yönetmeliğine göre “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU” kararı veya “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Çevre Kanununun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 19 (a) maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari para cezası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliğinin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.

Kaplan Çevre Danışmanlık olarak; Çed Kapsam Dışı (Muafiyet) görüşü alımı konusunda uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. ÇED Raporu hazırlanması işlemlerini çözüm ortaklarımızla yürütmekteyiz. 

Kaplan Çevre Danışmanlık

Hizmetlerimiz

 • Deşarj İzin Belgesi (DİB)

  Deşarj İzin Belgesi (DİB)

  Atıksu Deşarjı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; Atıksu; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar s...

 • Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi Sicil Belgesi

  Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticar...

 • Kapasite Raporu

  Kapasite Raporu

  KAPASİTE RAPORU TANIMI Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojiler...

KAPLAN ÇEVRE DANIŞMANLIK
Teklif Almak İçin Hemen Ara